సంచికలో తాజాగా

5 Comments

 1. 1

  Dr.Puttaparti Nagapadmini

  శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాల సుబ్రహ్మణ్యం ..విషాద నిష్క్రమణం,తెలుగు సంగీత ప్రేమికులకు చాలా పెద్ద దెబ్బ.ఘంటసాల గారు వెళ్ళిపోయినప్పుడు, బాలు మనల్ని ఆదుకున్నారు..తన తెలుగు స్పష్టత, మధురిమతో!! ముందు కలంలో తెలుగు చిత్రసీమలో అచ్చమైన తెలుగు మధురిమలకు చోటెలా ఉంటుందో?? దిగులుగా ఉంది..డా.సుశీలగారూ..చాలా బాగా వ్రాశారు. సంచికకూ, మీకూ
  ధన్యవాదాలు..డా. పుట్టపర్తి నాగపద్మిని

  Reply
 2. 2

  శీలా సుభద్రా దేవి

  సుశీల గారూ పాటు ఎప్పుడూ చిరంజీవే ఆ పాటని హత్తుకున్నా కంఠాల్నీ కలకాలం చిరంజీవులు గా చేస్తుంది.అందుకే ఘంటశాల,జిక్కీ, భానుమతి,పీబీ,, మంగళం పల్లీ,ఇలా ఎందరెందరో, ఇప్పుడు వారి సరసన బాలూ చేరారు ‌ఆ పాట ఆవేదన చాలా చక్కగా ఆయనపాటల ప్రస్థానం తో రాయటం బాగుంది.బాలూకి అశృనివాళులు.మీకు అభినందనలు

  Reply
 3. 3

  కస్తూరి మురళీ కృష్ణ

  :బాలు కు పాట ద్వారా నివాళి…మీకు తటిన ఒక గొప్ప ఆలోచన..సండర్భానుసారంగా పాటలను ఎంచుకున్న రీతి బాగుంది. నెను ఇటీవల చదివిన మంచి నివాళు లలో మీది ఒకటి
  ☝️దుగ్గరాజుశ్రీనివాసరావు

  Reply
 4. 4

  కస్తూరి మురళీ కృష్ణ

  🙏పాటే బాలు గారికై వాపోడం అన్న ఊహే మధురంగా ఉందండి
  దాన్ని చాలాఅందంగా మలిచారు మీరు🙏

  శాస్త్రి .

  Reply
 5. 5

  G.Girijamanoharababu

  కూలిన సంగీత శిఖరపు ఔన్నత్యాన్ని తెలుపుతూ అమ్మవారు పలికించిన మాటలు సత్యవాక్కులు … తల్లి నోటి మాటలు కాదనరాని నిజాలు కదా!!
  అపురూపమైన అక్షర నివాళి …💐💐💐

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!