సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    venulaxmi@mirafra.com

    చక్కని విశ్లేషణ…. అవిద్య, అనారోగ్యం ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి. Surprisingly అంధ విశ్వాసాలు ఇంకా ఎక్కువయ్యాయి

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: