సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    M.k.kumar

    1 vyasam madiri vundi.
    2 concept bagaledu. Tv rojulo oka ganta chudochhu. Enno vupayogakaramaina tv channels vunnayu. Mottamga tv, Cel phone, internet tappanatam marpunu ardham cheaukoleka povadame.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™